Ekologisesti yli virran

Miten asioit hautaustoimistossa

 • Soita päivystysnumeroomme 044 977 3815 tai ota yhteyttä sähköpostin kautta tai tule paikanpäälle liikkeeseemme Mikkelissä.
 • Käymme yhdessä läpi KAIKKI tarvittavat käytännön asiat.
 • Valitsette hautaustavan ja arkkumallin ammattitaitoisella opastuksellamme.
 • Laskemme teille edullisen kokonaishinnan.
 • Me sovimme sairaalan tai terveyskeskuksen kanssa vainajan noudon, arkutuksen ja kuljetuksen.
 • Me hoidamme hautausluvan toimittamisen seurakunnalle.
 • Me hoidamme mahdollisen tuhkausilmoituksen krematoriolle.
 • Tarvittaessa me varaamme siunauskappelin, papin ja hautapaikan seurakunnalta.
 • Tarvittaessa me hoidamme pitopalvelun ja kukat muistotilaisuuteen.

Hautauslupa ja kuolintodistus

 • Hoitava- tai ruumiinavauksen suorittanut lääkäri kirjoittaa vainajalle hautausluvan, joka tulee toimittaa siihen seurakuntaan, jossa hautaus suoritetaan.
 • Jos kyseessä on polttohautaus, hautauslupa on toimitettava myös tuhkauksen suorittavaan seurakuntaan.
 • Siunausaika- ja hautapaikkavarauksia voi sopia jo ennen hautausluvan toimittamista seurakuntaan.
 • Kuolintodistus toimitetaan sairaalasta, terveyskeskuksesta tms. virkateitse rekisteriviranomaiselle.

Siunaustilaisuus

 • Siunaustilaisuuden ajankohta ja paikka varataan kirkkoherranvirastosta tai hautaustoimiston kautta.
 • Sovitaan siunaamaan tuleva pappi ja kanttori.
 • Omaisten toivotaan ottavan yhteyttä siunaavaan pappiin ennen siunaustilaisuutta.
 • Siunaustilaisuuden virsistä ja mahdollisista musiikkiesityksistä sopiminen joko papin tai kanttorin kanssa.
 • Kantajien sopiminen. Kantajia tarvitaan, jos arkku saatetaan ulos kappelista/kirkosta ja lasketaan hautaan. Yleensä kuusi henkilöä, vähintään neljä.

Muistotilaisuus

 • Muistotilaisuuden pitopaikka järjestyy seurakunnan viraston tai hautaustoimiston kautta.
 • Paikan ja tarjoilujen varaamisessa otettava huomioon arvioitu tilaisuuteen saapuvien henkilöiden määrä.
 • Tilaisuuden ohjelma ja adressien lukijan sopiminen.
 • Muistopöytään valokuva vainajasta.

Hautapaikka

 • Hautapaikkaa koskevissa asioissa voidaan kääntyä hautauspaikkakunnan seurakunnan puoleen.
 • Hautaus uuteen hautapaikkaan tai vanhaan sukuhautaan.
 • Uudelle hautapaikalle väliaikainen puuristi tai uusi hautakivi.
 •  

Hautauspalvelu Lautturi Ky, Savilahdenkatu 19, 50100 Mikkeli, Kirkkoherranvirastoa vastapäätä. Puh. 044 977 3815 ja 044 977 9839, info (at) hautauspalvelulautturi.fi    • Facebook • Instagram